Podmínky používání

Tato webová stránka (dále jen "Web") je provozována společností Leadsor Limited, IČ: 07357963, sídlem 12 Suite, 2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, Londýn, W1T 7PD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Leadsor" ").

Tato internetová stránka obsahuje finanční nabídky třetí strany. Společnost Leadsor nenabízí žádné finanční služby jako samostatný subjekt.

Odesláním informací přes tuto webovou stránku a využíváním služeb na tomto Webu vyjadřujete Váš souhlas s obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou uvedeny níže. Žádáme Vás, abyste si pečlivě přečetli tyto podmínky. Pokud s nimi nesouhlasíte, nezadávejte prosím své osobní údaje na tento Web.

Žádná nabídka

Tato webová stránka má pouze informační účely a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo doporučení či výzvu k nákupu produktu nebo služeb, které jsou zmíněny na této webové stránce. Leadsor nenese odpovědnost za Vaše rozhodnutí, která přijmete na základě informací obsažených na těchto webových stránkách. Zároveň neakceptujeme žádnou odpovědnost za škody, které mohly být zapříčiněny použitím informací obsažených na tomto Webu.

Pravidla používání

Nesmíte nahrávat jakýkoliv soubor jakéhokoliv druhu na tyto webové stránky, který by mohl obsahovat virus, škodlivý počítačový kód nebo jakékoliv škodlivé složky. Zároveň se prosím nepokoušejte změnit obsah této webové stránky.

Tato webová stránka je určena pouze pro obyvatele České republiky, kteří jsou starší 18 let. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit, že tato internetová stránka nebo informace, které jsou na této stránce umístěny, jsou v souladu se zákony, nařízeními a omezeními v jiných zemích.

Souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za každou osobu, která využívá této stránky prostřednictvím Vašeho počítače, a že jste povinni obeznámit tuto osobu s těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že okamžitě budete informovat společnost Leadsor o jakémkoliv neoprávněném využití Vaší e-mailové adresy nebo o jiném porušení bezpečnosti.

V případě sdělení Vašich osobních údajů na této webové stránce souhlasíte s tím, že tyto informace nebudou považovány za důvěrné a že nám poskytujete celosvětovou, trvalou, nevýhradní licenci k používání, zveřejňování, kopírování, ke změnám, k upravování, veřejnému zobrazování a přeložení všech nebo některých částí těchto informací k jakémukoliv účelu bez omezení. Vyhrazujeme si právo odstranit nebo smazat bez předchozího upozornění, jakýkoliv údaj, který jste uvedli na této webové stránce.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Leadsor používá veškerá nezbytná opatření, aby obsah této webové stránky byl přesný a aktuální. Společnost Leadsor neposkytuje žádnou záruku týkající se její přesnosti, návaznosti, včasnosti a úplnosti obsahu. Leadsor může přerušit provoz této stránky bez předchozího upozornění.

Informace na této webové stránce jsou určeny pouze pro všeobecné informování a neobsahuje doporučení či výzvu k využívání veškerých služeb, které jsou zmíněny na této stránce. Leadsor nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, náhodné, vedlejší, následné, nepřímé nebo trestní škody vyplývající z přístupu ke konkrétním informacím na této webové stránce.

Informace na tomto Webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou přístupné“. Neposkytujeme záruku, že tato webová stránka bude nepřerušena nebo bez jakýchkoliv závad.

Změny

Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky kdykoliv, a to bez předchozího upozornění. Je Vaší povinností pravidelně kontrolovat podmínky na této internetové stránce, abyste byli seznámeni s nejnovějšími informacemi. Pokud využíváte tuto webovou stránku po proběhnutí změny, vyjadřujete tím svůj souhlas s novými podmínkami. Doporučujeme Vám si čas od času vytisknout a zachovat kopii těchto podmínek a také kopie jakýchkoliv podmínek, které se týkají služby, o které si žádáte on-line na této webové stránce, spolu s příslušnými formuláři.

Webové stránky třetích stran

Odkazy z tohoto Webu na jiná místa na internetu jsou určeny pouze pro informační účely. Nejsme odpovědní za jejich obsah, jelikož neověřujeme tyto webové stránky. Používání odkazů na jiné webové stránky je na Vaše vlastní riziko. Doporučujeme Vám přečíst si jejich obchodní podmínky pro pochopení toho, jaký dopad může mít používání těchto webových stránek.

Obchodní značka

Autorská práva, informace, materiály a jejich uspořádání na této webové stránce jsou v našem vlastnictví, pokud není uvedeno jinak. Vyhrazujeme si veškerá autorská práva na obchodní značku Leadsor a Creditsor, patenty, duševní vlastnictví a jiná práva v informacích a materiálech obsažených na této webové stránce.

Lze si vytisknout, kopírovat, stahovat nebo dočasně ukládat výňatky z této webové stránky pro Vaše osobní používání nebo při používání našich produktů a služeb. Ovšem není dovoleno na webu něco měnit. Jakékoliv jiné použití Webu je zakázáno, pokud nedostanete náš písemný souhlas.

Žádná osoba nesmí používat jakoukoliv část této webové stránky na jiných stránkách nebo odkazovat na tento Web bez našeho předchozího písemného souhlasu. Taktéž není dovoleno používat nebo reprodukovat obchodní značku a logo tohoto Webu.

Na závěr

Podmínky společnosti Leadsor se řídí platnými právními předpisy Velké Británie a Severního Irska. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek a jejich obsahu budou projednávány příslušným soudem, a to v souladu se zákony Velké Británie a Severního Irska.